Wedstrijdvoorwaarden klantfoto

Organisator
De organisator van de loterij is Fechtner-Modellbau, Lerchenstraße 17, 74259 Widdern, Duitsland (in het volgende ook "Fechtner-Modellbau" genoemd).
Deelname is gratis en alleen voor klanten en fans van "Fechtner model making" mogelijk. Door deel te nemen aan de loterij accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden.


Periode van de loterij
Inzendingen van klantfoto's zijn mogelijk van 17.08.2019 tot 25.08.2019. Dan begint de stemfase op Facebook. Daar biedt de organisator een voorselectie van de ingezonden klantfoto's. Deze zijn vervolgens beschikbaar voor 14 dagen om te stemmen. Exacte deadlines worden door de organisator gepubliceerd na voltooiing van de voorselectie.


Vereisten voor deelname
Iedereen kan deelnemen vanaf 18 jaar. Als een deelnemer zijn zakelijke mogelijkheden beperkt, is de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist.
Komt niet in aanmerking voor de wedstrijd zijn allemaal betrokken bij de opzet en uitvoering van de personen die de concurrentie en medewerkers van de exploitant en hun familieleden. Daarnaast behoudt de exploitant zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, personen uit te sluiten van deelname indien bijvoorbeeld gerechtvaardigde redenen bestaan
(A) knoeien bij de toegang tot of de werking van de Sweepstakes, (b) schending van deze voorwaarden, (c) in het geval van oneerlijke handelingen of (d) valse of misleidende informatie in verband met deelname aan de wedstrijd.


Hoe werkt participatie?
Deelname is door klantfoto's naar het e-mailadres community@fechtner-modellbau.de te sturen als een foto met een voldoende resolutie. Na het voltooien van de indieningstermijn bereidt de organisator een voorselectie van de ingezonden klantfoto's voor en publiceert deze op facebook. Door de community te coördineren met reacties van Facebook (bijv. "Vind ik leuk" indicatie), worden de afbeeldingen gerangschikt. De foto met de meeste reacties wint.


Selectie en bekendmaking van de winnaars
De bepaling van de winnaars is gebaseerd op het aantal verzamelde Facebook-reacties. Als de loterij aan een taak is gekoppeld, worden alleen de deelnemers die de taak correct hebben uitgevoerd in de loterij opgenomen.
De winnaars van de loterij worden onmiddellijk via een aparte e-mail op de hoogte gebracht van de winst. Bovendien worden de winnaars bij naam bekendgemaakt op een Facebook-bericht op de fanpagina "Fechtner-Modellbau".
De uitreiking van de prijs vindt uitsluitend plaats aan de winnaar of aan de wettelijke vertegenwoordiger van de winnaar. Ruilen, ophalen en contant betalen van de winst is niet mogelijk.
Alle kosten gemaakt voor de levering van de winsten zijn voor rekening van de exploitant. Eventuele extra kosten verbonden aan het claimen van de winst komen voor rekening van de winnaar. Voor een mogelijke belasting van de winst is de winnaar verantwoordelijk.
Als de winnaar na een tweevoudig verzoek binnen 3 weken niet reageert, kan de prijs worden overgedragen aan een andere deelnemer.


Welke diensten omvat de winst?
1. Plaats een Tamiya Actros 1851 Gigaspace van het bedrijf Tamiya (zwart voorgelakt)
2. Plaats een SFR-1 van het bedrijf BEIER-Electronic
3. Plaats een goederenbon van het bedrijf Fechtner-Modellbau ter waarde van 50 €


winstoverdracht
De verzending van de winst vindt plaats via DHL. Verzending vindt plaats binnen 5 werkdagen na reactie van de winnaar en kennisgeving van het gewenste verzendadres.


gebruiksrechten
Door klantfoto's in te dienen, verleent de deelnemer de organisator een onbeperkt recht op gebruik van het aangeboden beeldmateriaal. Het beeldmateriaal kan worden gebruikt voor een wandkalender voor het jaar 2020.

toestemming
Elke deelnemer gaat akkoord met de participatie en in het geval dat hij wint, is het ermee eens dat zijn noodzakelijk voor de wedstrijd persoonsgegevens (bijvoorbeeld meerderjarigheid, voor- en achternaam, telefoonnummer, huisadres) is opgeslagen op elektronische media en voor de concurrentie doeleinden overeenkomstig wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften van "Fechtner-Modellbau" kunnen worden gebruikt. De deelnemer verzekert met zijn deelname dat alle door hem verstrekte informatie overeenkomt met de waarheid. De winnaar gaat akkoord met de publicatie van zijn profielnaam op de Facebook-fanpagina "Fechtner-Modellbau".


Privacy
Voor deze loterij zijn de gegevensbeschermingsregels van "Fechtner-Modellbau" van toepassing, die u kunt vinden onder de volgende link: https://www.fechtner-modellbau.de/datenschutz. De diensten Facebook en Instagram hebben hun eigen richtlijnen en privacybeleid, die de gebruiker en "Fechtner-modelbouw" onderwerpt. We wijzen erop dat aan de services rechten kunnen worden verleend voor de video's en dat die gegevens buiten Duitsland en de EU kunnen worden opgeslagen. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid en de respectieve websites van de serviceproviders. Door uw bijdrage in te dienen of te uploaden, gaat u akkoord met de respectieve gegevensbeschermings- en gebruiksvoorwaarden van de serviceproviders.


Verdere bepalingen
"Fechtner-Modellbau" behoudt zich het recht voor om de verloting op elk moment te annuleren of zijn regels voor de toekomst te wijzigen. Dit geldt in het bijzonder voor overmacht en als de loterij niet kan worden gehouden of voortgezet om andere organisatorische, technische of juridische redenen.
De aansprakelijkheid van "Fechtner model" voor onjuiste verklaringen in het kader van de wedstrijd is uitgesloten, tenzij "Fechtner model" of een plaatsvervangende vertegenwoordiger van "Fechtner model" handelt met opzet of grove nalatigheid. Het is uitsluitend Duits recht. Het juridische proces is uitgesloten.
Het bedrijf "Fechtner-Modellbau" geeft Facebook en Instagram volledig vrij van claims van de deelnemers aan de loterij. De loterij is niet gelieerd aan Facebook en Instagram en wordt op geen enkele manier gesponsord, gesponsord of georganiseerd door Facebook of Instagram.


Splitsbaarheidsclausule
Mocht een bepaling van deze deelnemingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ondoeltreffend zijn of worden, dan wordt de geldigheid van deze deelnemingsvoorwaarden niet aangetast. In plaats van de ongeldige bepaling is de wettelijk toegestane bepaling van toepassing die het dichtst in de buurt komt van de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling. Hetzelfde geldt in het geval van het bestaan ​​van een maas in deze deelnemingsvoorwaarden.
Veel succes en succes wenst het team van Fechtner-Modellbau

Laatst bekeken