wedstrijdreglement

Organisator
De organisator van de loterij is Fechtner-Modellbau, Lerchenstraße 17, 74259 Widdern, Duitsland (in het volgende ook "Fechtner-Modellbau" genoemd).
Deelname is gratis en alleen mogelijk voor klanten van "Fechtner-Modellbau". Door deel te nemen aan de loterij, accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden.


Periode van de loterij
De competitie begint op 01.08.2019 en eindigt op 31.08.2019.


Vereisten voor deelname
Elke persoon ouder dan 18 die een Amazon-account heeft, dat wordt gebruikt om de bestelling bij Fechtner-Modellbau te voltooien, kan deelnemen.
Als een deelnemer wordt beperkt in zijn zakelijke vaardigheden, is toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist.
Komt niet in aanmerking voor de wedstrijd zijn allemaal betrokken bij de opzet en uitvoering van de personen die de concurrentie en medewerkers van de exploitant en hun familieleden. Daarnaast behoudt de exploitant zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, personen uit te sluiten van deelname indien bijvoorbeeld gerechtvaardigde redenen bestaan
(A) knoeien bij de toegang tot of de werking van de Sweepstakes, (b) schending van deze voorwaarden, (c) in het geval van oneerlijke handelingen of (d) valse of misleidende informatie in verband met deelname aan de wedstrijd.


Hoe werkt participatie?
De deelname vindt automatisch plaats bij het plaatsen van een bestelling in de promotieperiode bij Fechtner-Modellbau via hun online shop en het selecteren van de betaalmethode Amazon Pay.
Indien gevraagd, kan deelname aan de loterij worden ingetrokken door schriftelijke kennisgeving.


Selectie en bekendmaking van de winnaars
De winnaars worden bepaald na de sluitingsdatum van de inzending als onderdeel van een willekeurige loterij onder alle deelnemers. Als de loterij aan een taak is gekoppeld, worden alleen de deelnemers die de taak correct hebben uitgevoerd in de loterij opgenomen.
De winnaars van de loterij worden onmiddellijk via een aparte e-mail op de hoogte gebracht van de winst. Bovendien worden de winnaars op naam bekendgemaakt op de 15.09.2019 via een Facebook-bericht op de "Fechtner-Modellbau" fanpagina.
De uitreiking van de prijs vindt uitsluitend plaats aan de winnaar of aan de wettelijke vertegenwoordiger van de winnaar. Ruilen, ophalen en contant betalen van de winst is niet mogelijk.
Alle kosten gemaakt voor de levering van de winsten zijn voor rekening van de exploitant. Eventuele extra kosten verbonden aan het claimen van de winst komen voor rekening van de winnaar. Voor een mogelijke belasting van de winst is de winnaar verantwoordelijk.
Als de winnaar na een tweevoudig verzoek binnen 3 weken niet reageert, kan de prijs worden overgedragen aan een andere deelnemer.


Welke diensten omvat de winst?
16x Echo dot (3.Gen.). Er kan slechts één echo-punt (3 Gen.) worden gewonnen voor elke winnaar, zelfs als de deelnemer meerdere bestellingen plaatst tijdens de promotieperiode, die iedereen het recht geeft om deel te nemen aan de veiling.


winstoverdracht
De verzending van de winst vindt plaats via DHL. Verzending vindt plaats binnen 5 werkdagen na reactie van de winnaar en kennisgeving van het gewenste verzendadres.


toestemming
Elke deelnemer gaat akkoord met de participatie en in het geval dat hij wint, is het ermee eens dat zijn noodzakelijk voor de wedstrijd persoonsgegevens (bijvoorbeeld meerderjarigheid, voor- en achternaam, telefoonnummer, huisadres) is opgeslagen op elektronische media en voor de concurrentie doeleinden overeenkomstig wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften van "Fechtner-Modellbau" kunnen worden gebruikt. De deelnemer verzekert met zijn deelname dat alle door hem verstrekte informatie overeenkomt met de waarheid. De winnaar gaat akkoord met de publicatie van zijn profielnaam op de Facebook-fanpagina "Fechtner-Modellbau".


Privacy
Voor deze loterij zijn de gegevensbeschermingsregels van "Fechtner-Modellbau" van toepassing, die u kunt vinden onder de volgende link: https://www.fechtner-modellbau.de/datenschutz. De diensten Facebook en Instagram hebben hun eigen richtlijnen en privacybeleid, die de gebruiker en "Fechtner-modelbouw" onderwerpt. We wijzen erop dat aan de services rechten kunnen worden verleend voor de video's en dat die gegevens buiten Duitsland en de EU kunnen worden opgeslagen. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid en de respectieve websites van de serviceproviders. Door uw bijdrage in te dienen of te uploaden, gaat u akkoord met de respectieve gegevensbeschermings- en gebruiksvoorwaarden van de serviceproviders.


Verdere bepalingen
"Fechtner-Modellbau" behoudt zich het recht voor om de verloting op elk moment te annuleren of zijn regels voor de toekomst te wijzigen. Dit geldt in het bijzonder voor overmacht en als de loterij niet kan worden gehouden of voortgezet om andere organisatorische, technische of juridische redenen.
De aansprakelijkheid van "Fechtner model" voor onjuiste verklaringen in het kader van de wedstrijd is uitgesloten, tenzij "Fechtner model" of een plaatsvervangende vertegenwoordiger van "Fechtner model" handelt met opzet of grove nalatigheid. Het is uitsluitend Duits recht. Het juridische proces is uitgesloten.
Het bedrijf "Fechtner-Modellbau" geeft Facebook en Instagram volledig vrij van claims van de deelnemers aan de loterij. De loterij is niet gelieerd aan Facebook en Instagram en wordt op geen enkele manier gesponsord, gesponsord of georganiseerd door Facebook of Instagram.


Splitsbaarheidsclausule
Mocht een bepaling van deze deelnemingsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ondoeltreffend zijn of worden, dan wordt de geldigheid van deze deelnemingsvoorwaarden niet aangetast. In plaats van de ongeldige bepaling is de wettelijk toegestane bepaling van toepassing die het dichtst in de buurt komt van de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling. Hetzelfde geldt in het geval van het bestaan ​​van een maas in deze deelnemingsvoorwaarden.
Veel succes en succes wenst het team van Fechtner-Modellbau

Laatst bekeken