Privacy

Datenschutzerklärung

Tenzij anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist noch vereist om een ​​contract te sluiten. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Een niet-provisionering heeft geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing voor zover er geen andere indicatie wordt gegeven in de daaropvolgende bewerkingen.
"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Server log files
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruikersgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO uit ons overheersende legitieme belang om een ​​probleemloze werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren.
Contact

verantwoordelijk
Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u in ons impressum.

Ongevraagd contact van de klant via e-mail
Als u via e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen we uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze heeft opgegeven. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Als het leggen van contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. Advies over aankoopbelangen, opstellen van aanbiedingen) of betrekking heeft op een contract dat al tussen u en ons is gesloten, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG.
Indien om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG gebaseerd op ons doorslaggevend legitiem belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval heeft u het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, op elk moment te verwijzen naar artikel 6, lid 1, lit. bezwaar te maken tegen verwerking op basis van de AVG met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en conversie via het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen binnen de door u verstrekte scope. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Door uw bericht in te dienen, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 para. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te brengen zonder de legaliteit van de verwerking aan te tasten op basis van de toestemming tot intrekking. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u akkoord gaat met de verdere verwerking en het gebruik.Orders voor klantaccounts

rekening
Bij het openen van een klantaccount verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de mate die daar wordt aangegeven. Het doel van gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te brengen zonder de legaliteit van de verwerking aan te tasten op basis van de toestemming tot intrekking. Uw klantaccount zal achteraf worden verwijderd.


Verzameling, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens tijdens bestellingen
Bij het bestellen verzamelen en verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en om uw verzoeken te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is vereist voor het sluiten van het contract. Niet-provisionering betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO en is verplicht om een ​​contract met u te sluiten.
Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgestuurd naar uw geselecteerde rederijen en dropshipping providers, betalingsdienstaanbieders, leveranciers van orderverwerkingsservices en IT-serviceproviders. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De reikwijdte van de datatransmissie is tot een minimum beperkt.

beoordelingen reclame

Winkel Informatie Customer Review
Voor onze website gebruiken we de beoordelingstool "shopauskunft.de" van de dealersvereniging Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig; "Shopauskunft").
Na het plaatsen van uw bestelling willen we u vragen om uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren. Hiervoor zullen we u per e-mail schrijven, waarbij we te maken hebben met het technische systeem "Juridisch conform beoordelingsverzoek (RBA)"
dienen. Wij verwerken de gegevens voor uw bestelling (ordernummer / factuurnummer, aankoopwaarde en verzendkosten) evenals uw e-mailadres.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de openbaarmaking van uw gegevens en de ontvangst van het evaluatieverzoek.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de overeenkomstige link in de e-mail of door ons een bericht te sturen, zonder de wettigheid van de verwerking op basis van uw toestemming te beïnvloeden totdat u deze intrekt.
Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van winkelinformatie vindt u op:
https://www.shopauskunft.de/datenschutz.

Winkelinformatie Widget
De winkelinformatiewidget is geïntegreerd op onze website. Dit dient voor het weergeven en adverteren van het aantal en het resultaat van onze beoordelingen die eerder via winkelinformatie zijn ontvangen.
Om de widget weer te geven, is het technisch noodzakelijk om gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar de Shopauskunft-server te verzenden en deze gedurende 7 dagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) op te slaan. Deze opgeslagen gegevens omvatten de naam en URL van het geopende bestand, datum en tijd van toegang, het IP-adres van de aanvragende computer, website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL), de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van u Computer en de naam van uw toegangsprovider.
De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG gebaseerd op ons doorslaggevend legitiem belang bij het adverteren voor onze aanbiedingen door de reeds ontvangen klantbeoordelingen weer te geven. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens opgeslagen.
Met behulp van de e-mail adres ontvangen van nieuwsbrieven
Ongeacht het contract gebruiken we uw e-mailadres uitsluitend voor eigen advertentiedoeleinden om u nieuwsbrieven te sturen, als u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen zonder de wettigheid van de verwerking te beïnvloeden die op basis van uw toestemming tot aan uw intrekking is uitgevoerd. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door de bijbehorende link in de nieuwsbrief te gebruiken of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.


Met behulp van het e-mailadres voor het verzenden van direct mail
Wij gebruiken uw e-mailadres, dat we hebben verkregen in verband met de verkoop van een goed of dienst, voor de elektronische verzending van advertenties voor eigen goederen of diensten, die vergelijkbaar zijn met die welke u al bij ons hebt verkregen, voor zover dit Gebruik sprak niet tegen. Het verstrekken van het e-mailadres is vereist voor het sluiten van het contract. Niet-provisionering betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO uit ons overheersende legitieme belang in direct mail. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de uitoefening van de tegenspraak zijn te vinden in de opdruk. U kunt ook de speciale link in de promotie-e-mail gebruiken. Er zijn geen andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven.payment service

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Deze zijn te vinden onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


PayPal Express gebruiken
We gebruiken de betalingsservice PayPal Express op onze website PayPal (Europa) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van gegevensverwerking is om u betaling te kunnen aanbieden via de PayPal Express-betalingsservice. Om deze betalingsservice te integreren, moet PayPal gegevens verzamelen, opslaan en analyseren (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) bij toegang tot de website. Cookies kunnen ook voor dit doel worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk.
Deze gegevensverwerking, in het bijzonder het instellen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f DSGVO vanwege ons overheersende gerechtvaardigde belang in een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, op elk moment in dit soort. 6 para. 1 lit. f Op DSGVO gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Met de selectie en het gebruik van PayPal Express worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u te kunnen vervullen met de gekozen betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de PayPal Express-betalingsservice vindt u in de bijbehorende verklaring voor gegevensbescherming hier.


Gebruik van Amazon Payments
We gebruiken de scap p-service van Amazon Payments Europe (38, John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, "Amazon Payments") op onze website.
Het doel van gegevensverwerking is om u betaling te kunnen aanbieden via de betalingsservice Amazon Payments.
Om deze betalingsservice te integreren, moet Amazon Payments gegevens verzamelen, opslaan en analyseren (bijvoorbeeld IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer de website wordt geopend. Cookies kunnen ook voor dit doel worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk.
Deze gegevensverwerking, in het bijzonder het instellen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f DSGVO vanwege ons overheersende gerechtvaardigde belang in een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, op elk moment in dit soort. 6 para. 1 lit. f Op DSGVO gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Door "Amazon Payments" te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen naar Amazon Payments verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO.
Voor meer informatie over gegevensverwerking met de Amazon Payments-betalingsservice, raadpleegt u het privacybeleid op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490


Gegevensverzameling en -verwerking bij registratie voor huurkoop via easyCredit
Wanneer u op afbetaling via easyCredit betaalt, dient u de aanvullende betaling toe te passen Privacy Policy om termijnen van easyCredit te kopen.Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website wordt heropend.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u voorafgaand aan het instellen van cookies op de hoogte worden gebracht en individueel beslissen over de acceptatie en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Onder de onderstaande links kunt u lezen hoe u cookies (onder andere uitschakelen) in de belangrijkste browsers kunt beheren:

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in het onderstaande privacybeleid, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs na een paginawijziging en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-einde.
De verwerking is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO uit ons overheersende legitieme belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruikersvriendelijk en effectief ontwerp van ons aanbod.
U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, op elk moment in dit soort. 6 para. 1 lit. f Op DSGVO gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Analyse

Gebruik van Matomo
We gebruiken de analyse-tool Matomo van InnoCraft Ltd. op onze website. (150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, "Matomo").
Het doel van de gegevensverwerking is om deze website en zijn bezoekers te analyseren. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt om de internetbrowser te herkennen. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, informatie over de browser die u gebruikt en over het apparaat dat u gebruikt, bestanden waarop u hebt geklikt of gedownload, klikken op links naar websites van derden, verwijzende URL (website, waar u onze website hebt bezocht), URL van onze website, aantal bezoeken, tijd van uw eerste bezoek, datum en tijd van bezoek, tijdzone, locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kunnen gebruiksprofielen worden gemaakt onder een pseudoniem. De gegevens die met de Matomo-technologieën worden verzameld, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de specifieke toestemming van de betrokkene.
De verwerking van gegevens, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO vanwege ons overheersende gerechtvaardigde belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, op elk moment in dit soort. 6 para. 1 lit. f Op DSGVO gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Het gebruik van Matomo en de bijbehorende gegevensverzameling en opslag kan op elk moment worden uitgeschakeld met ingang voor de toekomst:

Plug-ins en andere

Het gebruik van sociale plugins door "Shariff"
We gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website. Om de controle te houden over uw gegevens, gebruiken we de privacyge beschermde "Shariff" -knoppen.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming, zullen geen links worden gemaakt naar de servers van de sociale netwerken en bijgevolg zullen er geen gegevens worden verzonden.
"Shariff" is een ontwikkeling van de specialisten van het computermagazine c't. Het zorgt voor meer privacy op het netwerk en vervangt de gebruikelijke "share" -knoppen op sociale netwerken. Meer informatie over het Shariff-project is hier te vinden https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.
Als u klikt op de knop, een pop-up venster waarin u uw gegevens kunt aanmelden bij de provider verschijnt. Pas na deze actieve login via een directe verbinding met het sociale netwerk tot stand is gebracht.
Door in te loggen, geeft u toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan de respectieve aanbieder van sociale media. Onder andere worden zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, verzonden. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, wordt de verzamelde informatie ook gekoppeld aan uw overeenkomstige profielen. Je kunt deze opdracht alleen voorkomen door je af te melden bij je sociale media-accounts voordat je onze website bezoekt en voordat je de knoppen activeert. De volgende sociale netwerken zijn geïntegreerd door middel van de "Shariff" -functie.
Zie het gekoppelde privacybeleid van de provider voor meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens, evenals uw gerelateerde rechten en manieren om uw privacy te beschermen.


Facebook of Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter, Twitter Inc. (1355 Market Street, 900 Suite, San Francisco, CA 94107, VS) https://twitter.com/privacy

Google gebruiken reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google LLC op onze website (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
Als u inwoner van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bent, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de controller van uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom de gelieerde onderneming van Google die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De vraag dient om de invoer te onderscheiden door een mens of door geautomatiseerde machineverwerking. Uw invoer wordt naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service verzonden naar Google. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en, indien nodig, ook doorgegeven aan de VS. Google heeft zich gecertificeerd volgens het privacyschild van de VS en de EU en streeft ernaar het Europese privacybeleid na te leven.
De verwerking is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO van het legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, op elk moment in dit soort. 6 para. 1 lit. f Op DSGVO gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende privacybeleid naar: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html sowie https://www.google.com/privacy.

Google Maps gebruiken
We gebruiken de Google LLC-functie Google Maps insluiten op onze website (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
Als u inwoner van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bent, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de controller van uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom de gelieerde onderneming van Google die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google gegevens van bezoekers van de websites bij het bezoeken van de pagina's waarin Google Maps is geïntegreerd.
Indien nodig worden uw gegevens ook naar de VS verzonden. Google heeft zich gecertificeerd onder het privacyschild "Privacy Shield" van de VS en de EU en is vastbesloten om het Europese privacybeleid na te leven.
De verwerking van gegevens, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigde belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van onze website. U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, op elk moment in dit soort. 6 para. 1 lit. f Op DSGVO gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google https://www.google.com/privacypolicy.html, Daar kunt u ook uw instellingen in het Privacycentrum wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.


Gebruik van YouTube
We gebruiken de YouTube Video Embedding-functie van Google Ireland Limited op onze website (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, "YouTube"). YouTube is aangesloten bij Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") gelieerde onderneming.
De functie geeft video's weer die zijn gedeponeerd bij YouTube in een iframe op de website. De optie "Uitgebreide privacymodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de site. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie verzonden naar en opgeslagen op YouTube. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten. Google heeft zich gecertificeerd onder het privacyschild "Privacy Shield" van de VS en de EU en is vastbesloten om het Europese privacybeleid na te leven.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigde belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van onze website. U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, op elk moment in dit soort. 6 para. 1 lit. f Op DSGVO gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Raadpleeg het YouTube-privacybeleid voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten en hoe u uw privacy kunt beschermen. https://www.youtube.com/t/privacy.Betrokken rechten en opslagduur

Duur van opslag
Na volledige contract verwerking van de gegevens voor een eerste periode van de garantieperiode dan worden opgeslagen met inachtneming van de juridische, met name fiscale en commerciële retentie wet gestelde termijnen en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u hebben ingestemd met de verdere verwerking en het gebruik.


Rechten van de betrokkene
Je staat aan de wettelijke eisen, de volgende rechten op grond van artikel 15 om 20 DSGVO naar :. Recht van inzage, correctie, voor de annulering, met de verwerking te beperken, om gegevens draagbaarheid.
Bovendien 21 DSGVO is op het type. 1 par. Een bezwaar maken tegen de bewerking die gebaseerd zijn op art. 6 par. 1 f DSGVO, en de verwerking ten behoeve van direct marketing.


Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met artikel 77 DSGVO hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk is.


recht op
De verwerking van persoonsgegevens die hier wordt vermeld, is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met Art 6 para. 1 lit. f DSGVO, u hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerkingen met effect voor de toekomst.
Na het bezwaar, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen dan kan bewijzen, of als de verwerking van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims wordt gebruikt.

Als de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct mail, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na een tegenspraak beëindigen we de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van de directe advertentie.


laatste update: 23.10.2019

Laatst bekeken