Algemene voorwaarden

Algemene informatie over klanten

I. Voorwaarden

§ 1 basisvoorzieningen

1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u met ons als aanbieder sluit (Frank Fechtner) op de website www.fechtner-modellbau.de sluiten. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het opnemen van voorwaarden en bepalingen voor eigen gebruik tegengesproken.

2 Consumenten in de zin van de volgende regels: elke natuurlijke persoon die een transactie komt voor doeleinden die meestal geen commerciële noch zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven betekenen. Ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, in een rechtshandeling de sluiting in de uitoefening van haar onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Vorming van Contract

1 Voorwerp van de opdracht is de verkoop van goederen .

2 Reeds bij de instelling van elk product op onze website zullen we een bindend aanbod in te dienen bij een overeenkomst over de voorwaarden die in de productbeschrijving te sluiten.

3 Het contract is via de online shopping cart systeem op als volgt:
De kopende goederen die bestemd zijn worden opgeslagen in de "mand". Gebruik de juiste knop in de navigatiebalk kunt u de 'shopping cart "noemen en vervolgens wijzigingen aanbrengen op elk moment.
Na het bellen van de site "afrekenen" en het invoeren van de persoonlijke gegevens en de betaling en verzending voorwaarden, zullen alle order data op de overzichtspagina bestelpagina worden weergegeven concludeert opnieuw.

Voor zover je ze gebruiken als betaalmiddel alarmnummer systeem (bijvoorbeeld PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Instant), zult u ofwel in onze online winkel op de samenvatting van de bestelling pagina, of je zal eerst worden doorgestuurd naar de website van de aanbieder van alarmnummer systeem.
Als de forwarding aan de respectieve alarmnummer systeem, neem er de juiste selecties of voer de informatie. Tenslotte zal je terug naar onze online shop op de overzichtspagina bestelpagina worden gericht.

Voor het indienen van de bestelling, heeft u de mogelijkheid hier om alle gegevens opnieuw te controleren om te veranderen (ook met behulp van de "back" van het internet browser) of de aankoop te annuleren.
"Om het uit te betalen" Door het versturen van de bestelling via de knop die u verklaar wettelijk bindende aanvaarding van het aanbod, waarop de overeenkomst wordt gesloten.

4 Uw verzoek voor de creatie van een bod bindend zijn voor u. We leggen dit een bindend aanbod schriftelijk (bijvoorbeeld e-mail), die u binnen 5 dagen kan accepteren.

5 De voltooiing van de bestelling en de overdracht van alle noodzakelijke informatie in verband met het definitieve contract is gedeeltelijk automatische e-mail. Ze hebben er daarom voor zorgen dat u opgeslagen in uw e-mail adres is correct, het ontvangen van e-mails is technisch verzekerd en vooral niet geremd door SPAM filters.

§ 3 Aangepaste producten

1 U geeft ons de informatie die nodig is voor de individuele vormgeving van producten aan de juiste informatie, tekst of bestanden via het online bestelsysteem of per e-mail uiterlijk onmiddellijk na de beschikbare conclusie. Onze alle specificaties over bestandsformaten moeten worden nageleefd.

2 U gaat ermee akkoord niet om data, waarvan de inhoud inbreuk maken op rechten van derden (met name het auteursrecht, het noemen, merkrechten) of in strijd zijn bestaande wetten te zenden. Maak ons ​​van alles in deze context, aanspraken van derden. Dit betreft ook de kosten van de noodzakelijke in dit verband vertegenwoordiging.

3 Wij doen geen onderzoek van de doorgegeven aan de juistheid van gegevens en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten.

§ 4 Bijzondere regeling voor aangeboden betalingsmethoden

(1) termijnafname via easyCredit
Bij het kopen van termijnen via easyCredit zijn ook de algemene voorwaarden voor afleveringaankopen door easyCredit van toepassing. U zult de algemene voorwaarden vinden hier.

2 SEPA Direct Debit (basis- en / of automatische incasso)
Bij betaling per SEPA Direct Debit of SEPA Direct Debit machtigt u ons door het indienen van een overeenkomstige SEPA mandaat om het factuurbedrag te verzamelen van uw account.

De komst van de betaling wordt gedaan binnen 3-10 Dagen na het sluiten.
De deadline voor het indienen van de voorafgaande aankondiging (pre-notificatie) wordt verkort tot 5 dagen voor de vervaldatum. Zij zijn verplicht om voldoende saldo op de rekening op de vervaldag te waarborgen. In het geval van een terugkeer debet resultaat van je, je moet het ontstaan ​​bankkosten dragen.

§ 5 retentie, Eigendomsvoorbehoud

1 Een pandrecht kan alleen uitoefenen als het gaat om vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

2 De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de koopprijs.

3 Ben je een ondernemer, is de volgende extra:

a) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot volledige afwikkeling van alle claims die voortvloeien uit de huidige zakelijke relatie. Vóór de eigendomsoverdracht van de gereserveerde goederen is een pandrecht of een zekerheidsoverdracht niet toegestaan.

b) U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. In dit geval wijst u ons al alle vorderingen toe met betrekking tot het bedrag van het factuurbedrag dat u uit de wederverkoop toekomt, wij accepteren de toewijzing. Ze zijn verder bevoegd om de claim te incasseren. Als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de claim zelf te incasseren.

c) In verband en het mengen van de goederen verkrijgen wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot de factuurwaarde van de goederen naar de andere verwerkte voorwerpen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de effecten die we hebben het recht om uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de verzekerde vordering met meer dan 10% overschrijdt overschrijdt. De selectie van de effecten die worden vrijgegeven bij ons ligt.


§ 6 garantie

1 Er zijn de wettelijke rechten van garantie.

2 Als consument wordt u gevraagd om het artikel onmiddellijk bij aflevering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en schade tijdens het transport en om ons en de expediteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

3 Voor zover u ondernemer bent, is van de bovenstaande garantieregels afgeweken:

a) Als een voorwaarde van het ding alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant zoals overeengekomen, maar niet andere reclame, openbare kosten en verklaringen van de fabrikant.

b) In het geval van defecten, bieden wij naar eigen goeddunken garantie door reparatie of vervanging. Als het verwijderen van het defect mislukt, kunt u naar eigen inzicht een korting aanvragen of het contract intrekken. Het wegwerken van defecten wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij de aard van het artikel of het defect of de andere omstandigheden anders aangeven. In geval van reparatie zijn wij niet verplicht de verhoogde kosten voor verzending van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering te dragen, op voorwaarde dat de zending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode is één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de tijdslimiet is niet van toepassing:


- verwijtbaar geleden schade als gevolg van letsel aan leven, ledemaat of gezondheid en voor opzettelijke of grove nalatige andere schade;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verborgen of een garantie voor de staat van het ding hebben overgenomen;
- in het geval van artikelen die voor een constructie zijn gebruikt in overeenstemming met hun normale gebruik en die de gebreken hebben veroorzaakt;
- in het geval van juridische claims die u tegen ons hebt in verband met garantierechten.

§ 7 juiste keuze

1 Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten alleen, deze keuze van het recht, voor zover dit betekent de bescherming van dwingende bepalingen van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigste).

2 De bepalingen van het VN-inkoop wet uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Informatie voor klanten

1. Identiteit van de verkoper

Frank Fechtner
Lerchenstraße 17
74259 rammen
Duitsland
Telefoon: 06298938838
E-mail: info@fechtner-modellbau.deAlternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform) onder bereid callable https://ec.europa.eu/odr.


2. Informatie over de sluiting van de overeenkomst

De technische stappen om een ​​contract, het contract zelf en de mogelijkheden van de correctie gemaakt in overeenstemming met de regelgeving, "Vorming van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (deel I) af te sluiten.

3. Contract taal, tekst Verdrag opslag

3.1. Contracttaal is Duits .

3.2. De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voor het indienen van de bestelling via de online - shopping cart systeem kan het contract worden afgedrukt met behulp van de printfunctie van de browser of elektronisch opgeslagen. Na ontvangst van de bestelling bij ons de ordergegevens, worden door de wet vereiste voor overeenkomsten op afstand en de voorwaarden gegevens opnieuw verstuurd via e-mail naar u.

3.3. In Aanvragen buiten de online shopping cart systeem zal u alle contract data verzonden als onderdeel van een bindend bod schriftelijk te geven, kan een e-mail, die u kunt afdrukken of opslaan elektronisch voorbeeld te sturen.

4. gedragscodes

4.1. Zo hebben we de Ecommerce Europe Keurmerk Gedragscode onder ons de koper Seal Kwaliteitscriteria Händlerbund Management AG en begeleid, beschikbaar op: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf en https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. Wezenlijke kenmerken van de waren of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten kunt u vinden in de betreffende offerte.

6. Prijs en betalingsmethoden

6.1. Verwijzingen in de respectievelijke aanbieding prijzen en verzendkosten zijn de uiteindelijke prijzen. Ze hebben verschillende prijzen onderdelen, inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn toegankelijk via een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden afzonderlijk gemeld tijdens het bestelproces en zijn voor rekening van u daarnaast, tenzij het geen verzendkosten in rekening wordt beloofd.

6.3. Indien levering naar landen buiten de Europese Unie verdere kosten niet verantwoordelijk van ons, zoals heffingen, belastingen of geld transfersommen (overdracht of uitwisseling vergoedingen op kredietinstellingen), die zal worden gedragen door u kan oplopen.

6.4. De ontstane kosten van geldoverdracht (Transfer of wisselkosten van kredietinstellingen) worden door u worden gehouden in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, werd de betaling ingeleid, maar buiten de Europese Unie.

6.5. De beschikbare betaling worden onder een overeenkomstig label knop op onze website of in de respectieve aanbod.

6.6. Voor zover de individuele betaling anders aangegeven, de betaling vorderingen van de voltooide opdracht onmiddellijk opeisbaar.

7. levering

7.1. De levering, de levering en eventuele bestaande levering beperkingen kan worden gevonden op een overeenkomstig label knop op onze website of in de respectieve aanbod.

7.2. Tenzij u een consument is wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige verslechtering van de verkochte tijdens de verzending tot de levering van de goederen gaat over op u, ongeacht of de zending is verzekerd of onverzekerd optreedt. Dit geldt niet als u zelfstandig heeft opdracht gegeven tot een niet nader genoemde ondernemer uit transportbedrijven of op andere wijze aan de verzending bepaalde persoon uit te voeren.

Bent u een ondernemer, de levering en verzending is op eigen risico.

8. Wettelijke rechten garantie

De aansprakelijkheid voor defecten wordt beheerst door de "Garantievoorwaarden" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze voorwaarden en klantinformatie is opgesteld door de specialist op de IT-advocaten van de Händlerbund en worden permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG staat garant voor de rechtszekerheid van de teksten en aansprakelijk in het geval van waarschuwingen. Meer informatie is te vinden op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

laatste update: 23.10.2019


Laatst bekeken